פרק 21: מעבר ארגוני ל-Passwordless

פרק 21: מעבר ארגוני ל-Passwordless

סיסמאות מהוות מאז תחילת ימי המחשוב אבן פינה לאבטחת מערכות מחשב ומאידך גם עקב אכילס מהותי בבניין תוכנית ההגנה. בפרק זה נדבר על המאמץ להפוך את הארגון לנטול סיסמאות (Passwordless)